danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
23014683
tin tuyển dụng - lao động & việc làm

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Giải quyết việc làm được 143.191 lượt người (30/6/2014 14:16)

Đây là thông tin chính thức từ các phòng ban chuyên môn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM. Thông tin này được nêu trong Báo cáo về hoạt động Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố trong giao ban 6 tháng đầu năm 2014.Trong tháng 5 năm 2014, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 25.523 lao động (30/5/2014 14:13)

Đây là thông tin chính thức từ các phòng ban chuyên môn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM. Thông tin này được nêu trong Báo cáo về hoạt động Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2014.Trong tháng 4 năm 2014, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 26.816 lao động (30/4/2014 14:09)

Đây là thông tin chính thức từ các phòng ban chuyên môn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM. Thông tin này được nêu trong Báo cáo về hoạt động Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2014.Trong Quý I năm 2014, giải quyết việc làm cho 69.852 lao động (31/3/2014 14:08)

Đây là thông tin chính thức từ các phòng ban chuyên môn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM. Thông tin này được nêu trong Báo cáo về hoạt động Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố trong Quý I năm 2014.Trong tháng 2 năm 2014, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 24.972 lao động (28/2/2014 14:05)

Đây là thông tin chính thức từ các phòng ban chuyên môn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM. Thông tin này được nêu trong Báo cáo về hoạt động Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2014.Trong tháng 1 năm 2014, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 21.435 lao động (31/1/2014 14:00)

Đây là thông tin chính thức từ các phòng ban chuyên môn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM. Thông tin này được nêu trong Báo cáo về hoạt động Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố ttrong tháng 1 năm 2014.Tính đến hết tháng 11 năm 2013, đã giải quyết việc làm cho 264.959 lượt lao động (30/12/2013 16:48)

Đây là thông tin chính thức từ các phòng ban chuyên môn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM. Thông tin này được nêu trong Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013 và Chương trình công tác năm 2014 Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM.Trong tháng 11 năm 2013, giải quyết việc làm được cho 26.731 lao động (29/11/2013 16:48)

Đây là thông tin chính thức từ các phòng ban chuyên môn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM. Thông tin này được nêu trong Báo cáo về hoạt động Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2013.Trong tháng 10 năm 2013, giải quyết việc làm được cho 22.045 lao động (30/10/2013 16:57)

Đây là thông tin chính thức từ các phòng ban chuyên môn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM. Thông tin này được nêu trong Báo cáo về hoạt động Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2013.9 tháng đầu năm 2013, Đã giải quyết việc làm được 216.183 lượt lao động (30/9/2013 14:52)

Đây là thông tin chính thức từ các phòng ban chuyên môn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM tại cuộc họp giao ban 9 tháng của Ngành Lao động – Thương binh Xã hội TPHCM. Thông tin này được nêu trong Báo cáo về hoạt động Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố 9 tháng đầu năm 2013.

Các tin khác:
8 tháng đầu năm 2013, Đã giải quyết việc làm được 190.533 lượt lao động (30/8/2013 15:57)
7 tháng đầu năm 2013, Đã giải quyết việc làm được 167.684 lượt lao động (30/7/2013 16:04)
6 tháng đầu năm 2013, Đã giải quyết việc làm được 143.552 lượt lao động (30/6/2013 16:02)
Tháng 5 năm 2013, Đã giải quyết việc làm được 25.865 lượt lao động (30/5/2013 16:11)
4 tháng đầu năm 2013, Đã giải quyết việc làm được 97.687 lượt lao động (3/5/2013 09:12)
Quý I năm 2013, Đã giải quyết việc làm được 70.335 lượt lao động (2/4/2013 09:16)
Tháng 2 năm 2013, Đã giải quyết việc làm được 25.012 lượt lao động (1/3/2013 09:42)
Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố : Thông tin tuyển dụng ngày 06/3/2007 (7/3/2012 08:21)
Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên : Thông tin tuyển dụng từ ngày 06/03 - 12/03/2008 (2/3/2012 15:45)
Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên : Thông tin tuyển dụng từ ngày 20/02 - 26/02/2008 (18/2/2012 08:17)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 32 Đường số 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức. Tel: (84-028) 3829 1302, Fax: (84-028) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn