danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
21712434
chính sách lao động
Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Thủ tục Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài
Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Thủ tục đăng ký, đăng ký lại, nội quy lao động của doanh nghiệp
Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Thủ tục Giải quyết hỗ trợ học nghề
Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
Thủ tục Đăng ký hợp đồng cá nhân
Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày
Gửi thỏa ước lao động tập thể
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn