danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
19263262
chính sách lao động
Gửi thỏa ước lao động tập thể

  Tên thủ tục: Gửi thỏa ước lao động tập thể  
  Cơ quan ban hành:Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
  Mục đích:
  Đối tượng áp dụng:Doanh nghiệp
  Tài liệu cần thiết:
  1. Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể: 01 bản (Theo mẫu đính kèm theo công văn số 340/LĐTBXH).
  2. Bản Thỏa ước lao động tập thể: 01 bản (Theo quy định tại khoản 1, điều 75 Bộ Luật Lao động năm 2012).
    Đính kèm mẫu thỏa ước lao động tập thể tham khảo (file word và file pdf)
  3. 01 bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh thể hiện người đại diện pháp luật và 01 bản chính Giấy ủy quyền nếu trường hợp người đại diện pháp luật không ký bản thỏa ước lao động tập thể (lưu ý: nội dung ủy quyền phải có nội dung được ký thỏa ước lao động tập thể thay cho người đại diện pháp luật và thời gian ủy quyền). 
  Quy trình giải quyết:
  Lệ phí:
  Thời gian:15 ngày kể từ ngày nhận thỏa ước lao động tập thể.
  Căn cứ pháp lý:
  1. Bộ luật Lao động năm 2012.
  2. Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
  3. Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
  4. Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
  5. Công văn số 340/LĐ-TBXH ngày 7/2/2003 của Sở LĐ-TB&XH TPHCM hướng dẫn về việc xây dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập thể.
  Địa điểm tiếp nhận:Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh
  Lưu ý:

Điện thoại liên hệ: Tổ Tiếp nhận và trao trả kết quả giải quyết hồ sơ - Văn phòng Sở   (08) 38.208.693(08) 38.208.693  

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn