danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
19515966
đào tạo nghề
Thủ tục xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp
Thủ tục công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Thủ tục cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục
Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Thành phố
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trường hợp thôi tuyển sinh hoặc giảm quy mô tuyển sinh đối với các ngành, nghề đào tạo đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trường hợp Đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Thủ tục đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp
Giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Thủ tục chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
. Thủ tục Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp
Thủ tục Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn