danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
12050199
Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 312 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 16
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 4152/SLĐTBXH-LĐ Công văn 10/03/2015 báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2015.
2 2829/SLĐTBXH-VL Công văn 11/02/2015 thông tin về chương trình thực tập sinh và du học sinh đi Nhật Bản.
3 05/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 02/02/2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.
4 03/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 23/01/2015 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội .
5 19850/SLĐTBXH-LĐ Công văn 08/12/2014 triển khai Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng.
6 19851/SLĐTBXH-LĐ Công văn 08/12/2014 báo cáo tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng Tết năm 2015.
7 32/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư 01/12/2014 hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.
8 23/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư 29/08/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm.
9 4279/UBND-VX Công văn 27/08/2014 cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.
10 6107/SLĐTBXH-VL Công văn 16/05/2014 giấy phép lao động cho người nước ngoài
11 03/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư 20/01/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
12 33/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 16/12/2013 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
13 16234/SLĐTBXH-LĐ Công văn 12/12/2013 xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013.
14 16116/SLĐTBXH-LĐ Công văn 09/12/2013 hướng dẫn tạm thời thủ tục đề nghị để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
15 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG Thông tư liên tịch 06/12/2013 hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ.
16 196/2013/NĐ-CP Nghị định 21/11/2013 quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.
17 15408/LĐTBXH-TTr Công văn 20/11/2013 thực hiện báo cáo TNLĐ và công tác AT-VSLĐ năm 2013.
18 15199/SLĐTBXH-LĐ Công văn 18/11/2013 báo cáo tiền lương năm 2013 và kế hoạch thưởng Tết năm 2014
19 38/2013/QH13 Luật 16/11/2013 Luật việc làm.
20 182/2013/NĐ-CP Nghị định 14/11/2013 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động,
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 312 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 16
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn