danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
13706264
Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 325 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 17
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 26294/SLĐTBXH-LĐ Công văn 07/12/2015 V/v báo cáo tiền lương năm 2015 và kế hoạch thưởng Tết năm 2016
2 25416/SLĐTBXH-LĐ Công văn 25/11/2015 V/v thực hiện Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.
3 47/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 16/11/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
4 16/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 22/04/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
5 17/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 22/04/2015 hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ ...
6 15/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 30/03/2015 hướng dẫn giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ khác đối với người lao động và viên chức quản lý trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
7 4152/SLĐTBXH-LĐ Công văn 10/03/2015 báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2015.
8 13/2015/QĐ-UBND Quyết định 27/02/2015 ban hành "Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”
9 07/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 25/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ...
10 17/2015/NĐ-CP Nghị định 14/02/2015 quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.
11 2829/SLĐTBXH-VL Công văn 11/02/2015 thông tin về chương trình thực tập sinh và du học sinh đi Nhật Bản.
12 05/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 02/02/2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.
13 03/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 23/01/2015 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội .
14 02/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 12/01/2015 quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.
15 05/2015/NĐ-CP Nghị định 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
16 97/NQ-CP Nghị quyết 26/12/2014 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai kết luận số 96-KL/TW ngày 07 tháng 04 năm 2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư khóa X...
17 77/2014/QĐ-TTg Quyết định 24/12/2014 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
18 19850/SLĐTBXH-LĐ Công văn 08/12/2014 triển khai Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng.
19 19851/SLĐTBXH-LĐ Công văn 08/12/2014 báo cáo tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng Tết năm 2015.
20 32/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư 01/12/2014 hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 325 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 17
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn