danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
20648723
Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 349 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 18
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 34037/SLĐTBXH-LĐ Công văn 18/12/2018 v/v thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
2 30244/SLĐTBXH-LĐ Công văn 08/11/2018 v/v báo cáo tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết năm 2019.
3 3831/QĐ-UBND Quyết định 05/09/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4 641/TTLĐNN-TCLĐ Công văn 16/07/2018 v/v thông báo kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng hạn.
5 10375/SLĐTBXH-VLATLĐ Công văn 02/05/2018 v/v tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2018
6 9186/SLĐTBXH-LĐ Công văn 16/04/2018 v/v báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2018.
7 3173/SLĐTBXH-LĐ Công văn 05/02/2018 v/v hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2017.
8 32054/SLĐTBXH-LĐ Công văn 12/12/2017 V/v thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
9 30768/SLĐTBXH-LĐ Công văn 28/11/2017 báo cáo tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết năm 2018.
10 23/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư 15/08/2017 Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.
11 18/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư 30/06/2017 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ.
12 44/2017/NĐ-CP Nghị định 14/04/2017 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
13 7541/SLĐTBXH-LĐ Công văn 04/04/2017 thực hiện Công văn số 2384/SLĐTBXH-LĐ và báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2017.
14 2384/SLĐTBXH-LĐ Công văn 06/02/2017 Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2016.
15 43/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 28/12/2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
16 29327/SLĐTBXH-VP Công văn 25/11/2016 v/v báo cáo tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017.
17 29245/SLĐTBXH-LĐ Công văn 24/11/2016 v/v thực hiện Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
18 40/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 25/10/2016 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
19 26105/SLĐTBXH-LĐ Công văn 19/10/2016 Rà soát, báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2016.
20 25855/SLĐTBXH-VL Công văn 17/10/2016 về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lao động là người nước ngoài.
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 349 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 18
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn