danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
23014657
Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 77 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 4
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 1031/QĐ-SLĐTBXH-TC Quyết định 03/07/2017 về điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức - viên chức.
2 6882/QĐ-UBND Quyết định 30/12/2016 thành lập Trung tâm Giảm nghèo đa chiều Thành phố Hồ Chí Minh.
3 190/2014/TT-BTC Thông tư 11/12/2014 quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội .
4 2252/LS-LĐTBXH-GDĐT-NN Công văn 23/10/2014 hướng dẫn quy trình kiểm tra, công nhận đạt tiêu chí tỷ lệ lao động qua đào tạo tại các xã nông thôn mới.
5 34/2013/NQ-HĐND Nghị Quyết 10/12/2013 mức chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2014 – 2015
6 66/2013/QĐ-TTg Quyết định 11/11/2013 quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.
7 33/2013/TTLT-BYT-BTC Thông tư liên tịch 18/10/2013 hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo
8 705/QĐ-TTg Quyết định 08/05/2013 nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
9 15/2013/QĐ-TTg Quyết định 23/02/2013 tín dụng đối với hộ cận nghèo
10 42/2012/QĐ-TTg Quyết định 08/10/2012 về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
11 1489/QĐ-TTg Quyết định 08/10/2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015.
12 40/2012/QĐ-UBND Quyết định 12/09/2012 Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở.
13 21/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư 05/09/2012 hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
14 36/2012/QĐ-UBND Quyết định 16/08/2012 ban hành một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012 – 2015.
15 37/2012/QĐ-UBND Quyết định 16/08/2012 ban hành chuẩn hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2012 - 2015.
16 797/QĐ-TTg Quyết định 26/06/2012 nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
17 587/QĐ-LĐTBXH Quyết định 15/05/2012 ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2012 - 2015.
18 14/2012/QĐ-TTg Quyết định 01/03/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo.
19 34/2011/TT-BLĐTBXH Thông tư 24/11/2011 bổ sung điểm c khoản 2 mục II Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
20 07/2011/TT-BLĐTBXH Thông tư 15/04/2011 Hướng dẫn xác định đối tượng, mức hưởng trợ cấp và tổ chức thực hiện trợ cấp khó khăn
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 77 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 4
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 32 Đường số 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức. Tel: (84-028) 3829 1302, Fax: (84-028) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn