danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
23014423
Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 23 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 2
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 Tài liệu góp ý kèm theo Công văn số 13596/SLĐTBXH-XH Văn bản 07/06/2017 Tài liệu góp ý kèm theo Công văn số 13596/SLĐTBXH-XH v/v xin ý kiến góp ý Đề án bổ sung nhiệm vụ "Trợ giúp phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình và mua bán người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm Công tác Xã hội Ánh Dương (lần 2).
2 Đính kèm Thư mời họp số 19/GM-SLĐTBXH ngày 16/01/2017 Văn bản 16/01/2017 Dự thảo Kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện công tác người khuyết tật thành phố năm 2017.
3 Đính kèm Thư mời họp số 412/GM-SLĐTBXH Công văn 25/08/2016 Dự thảo Quy chế hoạt dộng của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác người khuyết tật thành phố.
4 Dự thảo đính kèm Công văn số 8281/SLĐTBXH-VP ngày 14/04/2016 Văn bản 14/04/2016 Dự thảo đính kèm Công văn số 8281/SLĐTBXH-VP về góp ý dự thảo Quy chế làm việc va Nội quy tiếp công dân của Sở.
5 Dinh kem Giấy mời số 106/GM-SLĐTBXH ngày 25/03/2016 Văn bản 25/03/2016 Buổi họp trao đổi hướng triển khai thực hiện Quyết định 2528/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện và đề xuất gia nhập các công ước của Liên hiệp quốc và của Tổ chức Lao động quốc tế trong lĩnh vực lao động - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.
6 Dinh kem Giấy mời số 31/GM-SLĐTBXH ngày 15/01/2016 Văn bản 15/01/2016 Dự thảo "Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị tọa đàm, diễn đàn, giao lưu giữa các Sở, ngành, quận - huyện với người khuyết tật và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của người khuyết tật Thành phố" theo Kế hoạch số 26339/KH-SLĐTBXH ngày 07/12/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
7 Dinh kem Giấy mời số 32/GM-SLĐTBXH ngày 15/01/2016 Văn bản 15/01/2016 Dự thảo "Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại giữa các Sở, ngành, quận - huyện với người cao tuổi Thành phố và giải quyết các đề xuất, kiến nghị người cao tuổi Thành phố" theo Kế hoạch số 26340/KH-SLĐTBXH ngày 07/12/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
8 Dinh kem Cong van 28682 SLDTBXH BTXH Văn bản 31/12/2015 V/v góp ý dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
9 Du thao Phieu Dieu tra dinh kem 411/GM-SLDTBXH Văn bản 03/11/2015 Dự thảo Phiếu điều tra trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 2015.
10 Dinh kem Cong van 22486 SLDTBXH BTXH Văn bản 26/10/2015 Đính kèm Công văn số 22486/SLĐTBXH-XH V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định 651/QĐ-TTg.
11 Dinh kem Cong van 22270 SLDTBXH XH Văn bản 23/10/2015 Các văn bản đính kèm Công văn số 22270/SLĐTBXH-XH ngày 23/10/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Du thao BC KQ DA 32 Văn bản 21/10/2015 Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội ( Đề án 32) giai đoạn 2010 - 2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020.
13 DU THAO BC KTXH 5 NAM 2011-2015 NHIEM VU 2016-2020 Văn bản 03/07/2015 BC Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, ngân sách 5 năm (2011-2015), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2016 – 2020).
14 DuThaoLan3_CV20683_2014_BTXH Văn bản 19/12/2014 Dự thảo lần 3 Quyết định của UBND TP về chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố kèm theo Công văn số 20683/SLĐTBXH-XH ngày 19/12/2014
15 DinhKem - Bao cao 02 nam KH322 -Phòng BTXH -Ngày 07/11/2014 Văn bản 07/11/2014 Nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TW, Chương trình hành động số 28-CtrHĐ/TU, Kế hoạch số 322/KH-UBND.
16 Dự Thảo - Ho tro khuyen khich hoa tang - Phòng BTXH - 28/08/2014 Văn bản 28/08/2014 góp ý nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố
17 Dự Thảo - Thông tư - Phòng BVCSTE - 07/08/2014 Văn bản 07/08/2014 góp ý Thông tư và Tài liệu hướng dẫn thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg về Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.
18 TAI_LIEU_HOP_13G30_10-07-2014_BTXH Văn bản 07/07/2014 Tài liệu cuộc họp 13g30 ngày 10/07/2014 về việc thực hiện phân cấp công tác chúc thọ người cao tuổi cho quận, huyện.
19 Dự thảo - Hướng dẫn - Phòng Bảo trợ xã hội 26/04/2014 Văn bản 26/04/2014 Dự thảo hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
20 TAI_LIEU_HOP_13g30_27-02-2014_BTXH Văn bản 21/02/2014 Tài liệu họp góp ý Kế hoạch Triển khai thông tư 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn.
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 23 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 2
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 32 Đường số 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức. Tel: (84-028) 3829 1302, Fax: (84-028) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn