danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
23014475
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị

Ban hành các Quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo Đề án ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (21/1/2019 12:18)

Thực hiện Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố đã ban hành các Quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo Đề án ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Xem chi tiết tại các văn bản đính kèm.rà soát hạ tầng kết nối và mạng nội bộ phục vụ triển khai hoạt động trang bị phần cứng cho tỉnh/thành phố và cấp huyện (15/7/2016 14:12)

Ngày 15/07/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 17645/SLĐTBXH-VP về rà soát hạ tầng kết nối và mạng nội bộ phục vụ triển khai hoạt động trang bị phần cứng cho tỉnh/thành phố và cấp huyện.Kể từ ngày 20/07/2016: Chấm dứt việc phát hành thư mời bằng giấy trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước và các doanh nghiệp trực thuộc. (13/7/2016 09:09)

Ngày 12/07/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 17099/SLĐTBXH-VP về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát hành thư mời và tiếp nhận hồ sơ hành chính.Rà soát số lượng người lao động học tiếng Hàn, có nguyện vọng dự thi tiếng Hàn (12/7/2016 16:03)

Ngày 11/07/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 17005/SLĐTBXH-VL v/v rà soát số lượng người lao động học tiếng Hàn, có nguyện vọng dự thi tiếng Hàn.Chấn chỉnh công tác đóng dấu văn bản (5/7/2016 15:00)

Ngày 01/07/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 16184/SLĐTBXH-VP về việc Chấn chỉnh công tác đóng dấu văn bản.Góp ý Chương trình hành động của Thành ủy về hội nhập quốc tế. (27/6/2016 09:52)

Ngày 24/06/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 15364/SLĐTBXH-VP đề nghị các phòng ban có liên quan góp ý chương trình hành động của Thành ủy về hội nhập quốc tế.Quy chế làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (10/6/2016 16:43)

Ngày 10/06/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 14008/QĐ-SLĐTBXH ban hành Quy chế làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.Gửi, nhận văn bản giấy và văn bản điện tử. (3/6/2016 10:05)

Ngày 03/06/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố đã có Cônv văn số 13318/SLĐTBXH-VP gửi các Thủ trưởng các phòng ban cơ quan Sở, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo – tăng hộ khá thành phố v/v gửi, nhận văn bản giấy và văn bản điện tử.Báo cáo tình hình kết quả thực hiện các chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương từ khóa IX đến khóa XI (30/5/2016 15:14)

Ngày 30/05/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 12780/SLĐTBXH-VP về Báo cáo tình hình kết quả thực hiện các chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương từ khóa IX đến khóa XI.Thống kê tình hình triển khai, thực hiện QĐ 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (26/5/2016 15:52)

Ngày 26/05/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vửa có Công văn số 12593/SLĐTBXH-VP về thống kê tình hình triển khai, thực hiện QĐ 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các tin khác:
Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Tấn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở (18/5/2016 10:23)
Rà soát văn bản tại các phòng ban, đơn vị (18/5/2016 09:22)
Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Tấn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở (16/5/2016 10:19)
Góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Sở (dự thảo lần 2) (13/5/2016 11:52)
Góp ý Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016. (12/5/2016 14:42)
Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Tấn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở (12/5/2016 10:26)
Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Tấn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở (11/5/2016 15:39)
Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Tấn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở (11/5/2016 15:38)
Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Tấn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở (11/5/2016 15:37)
Kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Tấn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở (4/5/2016 14:34)
Các trang: 1  2  3  
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 32 Đường số 13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức. Tel: (84-028) 3829 1302, Fax: (84-028) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn