danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
19901171
đào tạo nghề
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa
Thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động
Thủ tục hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động
Thủ tục hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động
Thủ tục hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động
Thủ tục hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Thủ tục xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A
Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đối với Tổ chức huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động Hạng A
Thủ tục tiếp nhận Phiếu khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và Cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn