danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
20648730
tin đào tạo nghề

Triển khai thực hiện Quyết định 4721/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố (7/11/2018 14:52)

Ngày 05/11/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 29847/SLĐTBXH-GDNN về việc triển khai thực hiện Quyết định 4721/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố.Ban hành bổ sung Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2018 (30/10/2018 14:45)

Ngày 23/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 4721/QĐ-UBND về việc ban hành bổ sung Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2018.Đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp (22/8/2018 12:26)

Ngày 21/08/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố đã ban hành Công văn số 22119/SLĐTBXH-GDNN v/v đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp. Xem chi tiết nội dung tại văn bản đính kèm.Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố (10/7/2018 09:50)

Ngày 06/06/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 13998/SLĐTBXH-GDNN v/v tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố.Thông báo số 3: Lịch thi của giáo viên tham gia Hội giảng cấp Thành phố năm 2018 (9/7/2018 08:31)

Ngày 06/07/2018, Ban Tổ chức Hội giảng nhà giáo cấp Thành phố năm 2018 đã ban hành Công văn số 17589/SLĐTBXH-GDNN v/v thông báo lịch thi của giáo viên tham gia Hội giảng cấp Thành phố năm 2018.Thông báo số 2: Thông báo tiêu chuẩn đánh giá bài giảng (6/7/2018 11:26)

Ngày 06/07/2018, Ban Tổ chức Hội giảng nhà giáo cấp Thành phố năm 2018 đã ban hành Công văn số 17587/SLĐTBXH-GDNN về Thông báo số 2: thông báo tiêu chuẩn đánh giá bài giảng của Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố năm 2018.Tuyên truyền, quán triệt HSSV không tham gia tụ tập đông người, gây mất trật tự an ninh (28/6/2018 15:08)

Ngày 28 tháng 06 năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 16608/SLĐTBXH-GDNN v/v tuyên truyền, quán triệt HSSV không tham gia tụ tập đông người, gây mất trật tự an ninh.Kế hoạch tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố và tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 (12/6/2018 09:01)

Ngày 06 tháng 06 năm 2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 14194/SLĐTBXH-VP về tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp Thành phố và tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018.Ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp năm 2018, chủ đề “Vững tay nghề, sáng tương lai” (6/4/2018 16:22)

Ngày 30/03/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Báo Người Lao động xây dựng và ban hành Kế hoạch số 7845/KHLT-SLĐTBXH v/v tổ chức Ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp năm 2018.Ban hành Quy chế tổ chức thi tay nghề và huấn luyện đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 (14/3/2018 15:33)

Ngày 14/03/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 5607/QĐ-SLĐTBXH v/v Ban hành Quy chế tổ chức thi tay nghề và huấn luyện đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

Các tin khác:
Ban hành Kế hoạch "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2018" (14/3/2018 13:53)
Thành lập các Hội đồng thi Kỳ thi tay nghề cấp Thành phố năm 2018 (13/3/2018 14:22)
Triển khai Thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017. (7/3/2018 08:56)
Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tay nghề thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 và chuẩn bị tham gia Kỳ thi tạy nghề Quốc gia lần thứ X (5/3/2018 07:44)
Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2017 (23/6/2017 15:38)
Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tuyển sinh, Hướng nghiệp Giáo dục nghề nghiệp năm 2017 Chủ đề "Cùng bạn chọn nghề cho tương lai" (26/4/2017 13:50)
Thể thức và kỹ thuật trình bày tên cơ quan, địa danh ghi trên văn bản của các trường học công lập thuộc Tp.Hồ Chí Minh (5/4/2017 16:31)
Triển khai thực hiện Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (3/3/2017 09:54)
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (10/1/2017 15:34)
Triển khai thực hiện Thông tư số 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính (28/12/2016 16:30)
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn