danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
20409616
tin đào tạo nghề
Triển khai Quyết định số 4420/QĐ-UBND ngày 25/08/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ngày 14/09/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 23210/SLĐTBHX-DN v/v triển khai Quyết định số 4420/QĐ-UBND ngày 25/08/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết Công văn số 23210/SLĐTBHX-DN ngày 14/09/2016 và Quyết định số 4420/QĐ-UBND ngày 25/08/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn