danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
21712403
tin đào tạo nghề
Báo cáo phục vụ rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố

Ngày 16/12/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 31125/SLĐTBXH-DN v/v báo cáo phục vụ rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị báo cáo các nội dung như sau:

- Thực trạng cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (đính kèm Phụ lục 01).

- Kết quả tuyển sinh (đính kèm Phụ lục 02).

- Quy mô và ngành, nghề đào tạo (đính kèm Phụ lục 03).

- Cơ sở vật chất (tính tại thời điểm 31/12/2015) (đính kèm Phụ lục 04).

- Đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý (tính tới thời điểm 31/12/2015) (đính kèm Phụ lục 05).

- Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020 và dự kiến đến năm 2030 (đính kèm Phụ lục 06).

- Thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp (đính kèm Phụ lục 07).

Do tính chất quan trọng của công việc, đề nghị các đơn vị thực hiện đúng biểu mẫu báo cáo gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua Phòng Dạy nghề) – Số 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ daynghe.sldtbxh@tphcm.gov.vn chậm nhất vào ngày 22/12/2016 để tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định./.

Công văn số 31125/SLĐTBXH-DN và biểu mẫu.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn