danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
21712510
tin đào tạo nghề
Triển khai thực hiện Thông tư số 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày 28/12/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 32132/SLĐTBXH-DN về triển khai thực hiện Thông tư số 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

xem chi tiết văn bản đính kèm.

Công văn số 32132/SLĐTBXH-DN ngày 28/12/2016.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn