danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
21712539
tin đào tạo nghề
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Quyết định số 1775/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Quyết định này công bố kèm theo 22 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (14 TTHC cấp Trung Ương; 8 TTHC cấp tỉnh) và 33 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực dạy nghề, giáo dục nghề nghiệp (14 TTHC cấp Trung Ương; 19 TTHC cấp tỉnh) thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chi tiết xem các văn bản đính kèm.

Quyết định số 1775/QĐ-LĐTBXH (Danh mục TTHC ban hành mới và bị bãi bỏ)

Quyết định số 1775/QĐ-LĐTBXH (Chi tiết nội dung TTHC ban hành mới cấp Trung Ương)

Quyết định số 1775/QĐ-LĐTBXH (Chi tiết nội dung TTHC ban hành mới cấp Tỉnh)

Quyết định số 1775/QĐ-LĐTBXH (Chi tiết nội dung các phụ lục đính kèm).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn