danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
16671671
tin lao động, việc làm

Thực hiện Công văn số 2384/SLĐTBXH-LĐ và báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2017 (10/4/2017 14:58)

Ngày 04/04/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 7541/SLĐTBXH-LĐ về thực hiện Công văn số 2384/SLĐTBXH-LĐ và báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2017.Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2016 (7/2/2017 13:13)

Ngày 06/02/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2384/SLĐTBXH-LĐ v/v Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2016.Ngày 01/01/2017: Thực hiện phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể (16/12/2016 10:08)

Ngày 09/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND về phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.12/12/2016: Thông tư hướng dẫn mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực (8/12/2016 15:41)

Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH v/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.Thực hiện Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (28/11/2016 15:15)

Ngày 24/11/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 29245/SLĐTBXH-LĐ V/v thực hiện Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.Báo cáo tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017 (28/11/2016 15:08)

Ngày 25/11/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 29327/SLĐTBXH-LĐ về báo cáo tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017.Rà soát, báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2016 (20/10/2016 10:19)

Ngày 19/10/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 26105/SLĐTBXH-LĐ về rà soát, báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2016.Triển khai thực hiện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, cơ sở giáo dục mầm non tại Việt Nam (19/5/2016 16:33)

Ngày 18/05/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 11905/KH-SLĐTBXH-VL về triển khai thực hiện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, cơ sở giáo dục mầm non tại Việt Nam .Quy chế tổ chức và hoạt động của Hòa giải viên lao động (8/3/2016 14:18)

Ngày 04/03/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hòa giải viên lao dộng.Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2016 (1/3/2016 13:43)

Ngày 29/02/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 3984/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2016 đối với các Tổng công ty, công ty - TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quỹ phát triển nhà ở.

Các tin khác:
Chuyên gia nước ngoài làm việc tại VN đến 90 ngày/năm không phải xin phép lao động (10/2/2016 10:24)
Công bố Danh sách Hòa giải viên lao động thành phố Hồ Chí Minh (4/1/2016 16:06)
Báo cáo tiền lương năm 2015 và kế hoạch thưởng Tết năm 2016 (9/12/2015 11:31)
Thực hiện Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động (27/11/2015 11:29)
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (4/8/2015 15:05)
Giám sát chế độ lương, thưởng tại các Tổng công ty Nhà nước (6/4/2015 10:04)
Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2015 (12/3/2015 13:19)
Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (6/3/2015 09:35)
Phải theo dõi tình trạng việc làm sau khi giới thiệu công việc cho NLĐ (4/3/2015 15:19)
Giao thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh (20/2/2015 15:49)
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn