danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
20665184
tin lao động, việc làm
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28/07/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 3663/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết địnhh này 03 (ba) thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Cho thuê lại lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định 3663/QĐ-UBND và phụ lục đính kèm (Quyết định số 629/QĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn