danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
20648728
tin lao động, việc làm
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Ngày 30/06/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 của Chính phủ.

Theo hướng dẫn của Thông tư này, từ 01/07/2017, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng được tăng thêm 7,44% so với mức tại tháng 06/2017.

Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ tháng 07/2017 bằng mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 06/2017 nhân (x) với 1,0744.

Thông tư có hiệu lực từ 15/08/2017.

Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/06/2017.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn