danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
20648762
tin lao động, việc làm
Báo cáo tiền lương năm 2015 và kế hoạch thưởng Tết năm 2016

Ngày 07/12/2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 26294/SLĐTBXH-LĐ v/v báo cáo tiền lương năm 2015 và kế hoạch thưởng Tết năm 2016. Cụ thể:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm thực hiện tốt việc trả lương, trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2016, cụ thể như sau:

1. Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong năm 2015, doanh nghiệp tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai kế hoạch thưởng cho người lao động trên cơ sở các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế của đơn vị, cụ thể:

- Thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2016 trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 để người lao động rõ về các nội dung như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết âm lịch (tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết…), thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện. Lưu ý, doanh nghiệp thực hiện chế độ ngày nghỉ Tết Nguyên đán phải đảm bảo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 115 Bộ luật Lao động và thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện ngày nghỉ Tết Nguyên đán kết hợp với ngày nghỉ phép năm thì phải thỏa thuận, đồng ý của người lao động và công khai trong đơn vị trước khi thực hiện.

- Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch về tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2016 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn, cần thông tin, trao đổi nhanh với tổ chức đại diện tập thể lao động và báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, Ban Quản lý Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) để cùng phối hợp, có kế hoạch thưởng Tết và hỗ trợ cho người lao động.

2. Doanh nghiệp cần chủ động, thực hiện ngay việc rà soát, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương để đảm bảo phù hợp với mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ và Công văn số 15416/SLĐTBXH-LĐ ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2015/NĐ-CP.

3. Doanh nghiệp cần tăng cường rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật lao động đang thực hiện tại doanh nghiệp, nhất là chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ phúc lợi đối với người lao động, tổ chức làm thêm giờ; đảm bảo các chế độ của người lao động thực hiện đúng thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của đơn vị phù hợp với quy định pháp luật lao động.

4. Báo cáo tiền lương năm 2015 và tiền thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2016:

Để tổng hợp nhanh tình hình trả lương, trả thưởng vào dịp cuối năm báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp báo cáo đầy đủ các thông tin về tiền lương, tiền thưởng theo biểu mẫu đính kèm công văn này và gửi trước ngày 31/12/2015 về địa chỉ sau:

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: gửi báo cáo về Phòng Lao động–Tiền lương–Tiền công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 159 Pasteur, quận 3, điện thoại 38.295.900.

- Đối với các doanh nghiệp trong các Khu Chế xuất và Công nghiệp: gửi báo cáo về Phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, điện thoại 38.232.575.

- Đối với các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao: gửi báo cáo về Phòng Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, điện thoại 37.360.293.

Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý gửi về Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 10/01/2016 để tổng hợp chung.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp sớm có kế hoạch và công bố mức thưởng Tết năm 2016 cho người lao động biết. Quá trình thực hiện có phát sinh thắc mắc, đề nghị doanh nghiệp phản ánh ngay về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công) số 159 Pasteur, quận 3, điện thoại số 38.295.900 - 38.202.634 hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện để được hỗ trợ, giải quyết.

(Công văn số 26294/SLĐTBXH-LĐ về việc báo cáo tiền lương năm 2015 và kế hoạch thưởng Tết năm 2016, doanh nghiệp có thể tải về từ trang điện tử của Sở theo địa chỉ: www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn (đường dẫn: Văn bản pháp luật → Lao động) ./.

Công văn số 26294/SLĐTBXH-LĐ

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn