danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
18118408
Cơ cấu tổ chức

                              Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giám đốc Lê Minh Tấn

Điện thoại:  08.38297446

Email:  lmtan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Chỉ đạo chung và tổ chức thực hiện  nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác của Sở.

- Chỉ đạo trực tiếp công tác Tổ chức – Cán bộ; Kế hoạch – Tài chính; Thanh tra; Pháp chế; đối ngoại, nội chính.

- Chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy hoạch; kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm và tổ chức thực hiện khi được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Giải quyết các vấn đề quan trọng có mối quan hệ với quận, huyện, Sở, ngành khác; những vấn đề đã ủy quyền cho các Phó Giám đốc nhưng còn ý kiến khác nhau.

- Phân công các thành viên trong Ban Giám đốc xem xét, thực hiện các vấn đề liên ngành; vấn đề hợp tác quốc tế; định hướng phát triển Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội của Thành phố.

- Chỉ đạo giải quyết những vấn đề đột xuất phát sinh mới trong Sở; tổ chức thực hiện những công tác do Ủy ban nhân dân Thành phố, lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ủy nhiệm.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng Khoa học; Hội đồng xét sáng kiến; Chủ tịch Hội đồng xem xét mở cơ sở dạy nghề.

- Ủy viên Ban chỉ đạo các Dự án nâng cấp đô thị Thành phố; Ủy viên Ban chỉ đạo Phòng - chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố; Phó Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng, điều hành “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” Thành phố; Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố; Ủy viên Hội  đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh Thành phố; Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70; Phó Ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ và Bình đẳng giới Thành phố; Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm Thành phố; Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác ngành tại các quận: 1, 3, 4, 8.

- Phụ trách việc hợp tác với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh Bình Định, Daklak, Quảng Bình, Nghệ An, Bình Thuận, Khánh Hòa.

- Trong trường hợp Giám đốc Sở đi vắng dài ngày sẽ ủy quyền cho một (01) Phó Giám đốc Sở  thay mặt để điều hành, chỉ đạo công việc của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Giám đốc Sở theo quy định hiện hành.

- Tiếp công dân, tổ chức và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

- Phụ trách các đơn vị:

+ Văn phòng Sở;

+ Thanh tra Sở;

+ Phòng Tổ chức Cán bộ;

+ Phòng Kế hoạch Tài chính;

+ Phòng Pháp chế;

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sở;

Phó Giám đốc Huỳnh Thanh Khiết

Điện thoại:  08.38298964

Email: htkhiet.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai và tổ chức thực hiện công tác chính sách có công trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo, giải quyết các công việc về chính sách có công; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội theo chỉ đạo của Giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở; Hội đồng Giám định y khoa, Hội đồng hóa giá nhà Thành phố, Hội đồng tư vấn Nghị định 94/NĐ-CP; Thành viên Hội đồng xét duyệt cho thuê, mua nhà ở xã hội Thành phố.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác ngành tại các quận: 5, 6, 11, Tân Phú.

- Phụ trách việc hợp tác với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, An Giang, Hậu Giang.

- Tiếp công dân, tổ chức trên lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham gia một số Ban chỉ đạo của Thành phố và của Sở khi được Giám đốc Sở phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

+ Phòng Y tế; Phòng Chính sách có công;

+ Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội;

+ Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia định;

+ Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè;

+ Ban Quản trang Thành phố;

+ Nhà Tang lễ Thành phố;

+ Cơ sở xã hội Bình Triệu;

+ Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2;

+ Trung tâm Chữa bệnh Đức Hạnh;

+ Trung tâm GDLĐXH Phước Bình;

+ Trung tâm GDLĐXH Phú Nghĩa;

+ Trung tâm GDLĐXH Phú Đức;

+ Trung tâm GDLĐ-BTXH Phú văn;

+ Trung tâm Cai nghiện ma túy Bố Lá;

+ Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy.

Phó Giám đốc Trần Ngọc Sơn

Điện thoại:  08.38206647

Email: tnson.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai và tổ chức thực hiện công tác Lao động - Việc làm, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội và An toàn - bảo hộ lao động trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo, giải quyết các công việc về Lao động - Việc làm, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội, An toàn - bảo hộ lao động theo chỉ đạo của Giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chủ tịch Hội đồng Bảo hộ lao động Thành phố; Chủ tịch Hội đồng Trọng tài lao động Thành phố; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội đồng Xếp hạng doanh nghiệp nhà nước Thành phố; Thành viên Ban Đổi mới doanh nghiệp Thành phố; Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa; Thành viên hệ thống đối thoại doanh nghiệp, Ban chỉ đạo WTO của Thành phố; Thành viên Ban chỉ đạo về phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh; Thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác ngành tại các quận, huyện: 12, Thủ Đức, Bình Tân, Củ Chi.

- Phụ trách việc hợp tác với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Phú Yên, Cần Thơ.

- Tiếp công dân, tổ chức trên lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham gia một số Ban chỉ đạo của Thành phố và của Sở khi được Giám đốc Sở phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

+ Phòng Việc làm;

+ Phòng Lao động -Tiền lương - Tiền công;

+ Phòng An toàn lao động;

+ Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động.

+ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố;

+ Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động;

Phó Giám đốc Nguyễn Thị Liên

Điện thoại:  08.38297137

Email: ntlien.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai và tổ chức thực hiện công tác Bảo trợ xã hội, Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo, giải quyết các công việc về Bảo trợ xã hội, Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Bình đẳng giới theo chỉ đạo của Giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phó Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và Bình đẳng giới Thành phố; Phó Ban thường trực Ban công tác người cao tuổi Thành phố; Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP về chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố; Phó Ban Thường trực Ban Điều hành bảo vệ chăm sóc trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/03/2010 và Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 19/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình Thành phố Hồ Chí Minh; Trưởng ban Ban quản lý dự án "Bạn hữu trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh”.

- Thành viên: Ban Chỉ đạo chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tại Thành phố Hồ Chí Minh 2011-2020, Ban kiểm soát Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu - Vì Tuyến đầu Tổ quốc" Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo triển khai quy hoạch phát triển ngành y tế thành phố 2020-2025, Ban Chỉ đạo Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp, khu chế xuất đến 2020" (đề án 404/QĐ-TTg), Ban phòng chống lụt bão Thành phố.

- Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Phó Trưởng Ban Quản lý các dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 - Theo dõi, chỉ đạo công tác ngành tại các quận: 7, 10, Phú Nhuận, Bình Thạnh.

- Phụ trách việc hợp tác với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh Tiền Giang, Long An, Kiên Giang.

- Tiếp công dân, tổ chức trên lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham gia một số Ban chỉ đạo của Thành phố và của Sở khi được Giám đốc Sở phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

+ Phòng Bảo trợ xã hội;

+ Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em;

+ Phòng Bình đẳng giới;

+ Hội Người mù Thành phố;

+ Trung tâm Hỗ trợ xã hội;

+ Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định;

+ Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần;

+ Trung tâm GDDN Thiếu niên Thành phố;

+ Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình;

+ Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp;

+ Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân;

+ Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè;

+ Làng Thiếu niên Thủ Đức;

+ SOS Làng trẻ em Thành phố;

+ Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc;

+ Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa;

+ Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh;

+ Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp;

+ Trung tâm Công tác xã hội trẻ em;

+ Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức.

Phó Giám đốc

Điện thoại:  08.39320274

Email: nvxe.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai và tổ chức thực hiện công tác Giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thành phố.

- Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Giảm nghèo bền vững Thành phố.

- Chỉ đạo, giải quyết các công việc về Giảm nghèo bền vững theo chỉ đạo của Giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố.

- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Giảm nghèo bền vững Thành phố; Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Quốc gia về việc làm Thành phố (Quỹ 71); Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố (Quỹ 156); Thành viên Hội đồng Ngân hàng Chính sách xã hội, Đề án Giảm nghèo đa chiều.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác ngành tại các quận, huyện: 2, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh.

- Phụ trách việc hợp tác với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh Gia Lai, Kontum, Thừa Thiên Huế, DakNong

- Tiếp công dân, tổ chức trên lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia một số Ban chỉ đạo của Thành phố và của Sở khi được Giám đốc Sở phân công.

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lâm 

Điện thoại:  08……………

Email: nvlam.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai và tổ chức thực hiện công tác Dạy nghề trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo, giải quyết các công việc về Dạy nghề theo chỉ đạo của Giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác ngành tại các quận, huyện: 9, Gò Vấp, Hóc Môn, Tân Bình.

- Phụ trách việc hợp tác với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh Hà Tĩnh, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bình Phước.

- Tiếp công dân, tổ chức trên lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham gia một số Ban chỉ đạo của Thành phố và của Sở khi được Giám đốc Sở phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

+ Phòng Dạy nghề;

+ Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật;

+ Trường Nghiệp vụ nhà hàng Thành phố;

 

                                             Lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở

1/ Văn phòng Sở                                               vps.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Chánh Văn phòng:    Bà Huỳnh Lê Như Trang                   Điện thoại:  028.38203292

   Email:   hlntrang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Chánh Văn phòng:   Nguyễn Văn Ngoan                    Điện thoại: 028. 38206200

   Email:   nvngoan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Chánh Văn phòng:  Ông Huỳnh Xuân Quyền              Điện thoại: 028.38208508 

   Email:  hxquyen.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Chánh Văn phòng:  Ông Nguyễn Tường Duy              Điện thoại: 028. 38225645 

   Email:  ntduy.sldtbxh@tphcm.gov.vn

    Văn phòng Sở - Bộ phận Tổ chức cán bộ                      tccb.sldtbxh@tphcm.gov.vn

    Văn phòng Sở - Bộ phận Y tế                                           yte.sldtbxh@tphcm.gov.vn

    Văn phòng Sở - Bộ phận Pháp chế                                 phapche.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

2/ Phòng Kế hoạch Tài chính                          khtc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:  Ông Huỳnh Minh Hổ                           Điện thoại:  028.38204506

   Email:  hmho.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Trịnh Thị Quỳnh Chi               Điện thoại:  028.38292620

   Email:  ttqchi.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Huỳnh Thị Đông Thủy            Điện thoại:  028.38292523

   Email: htdthuy.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Trần Thị Bích Ngọc               Điện thoại: 028.38202585 

   Email: ttbngoc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

3/ Phòng Giáo dục nghề nghiệp                                   gdnn.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:  Ông Đặng Minh Sự                               Điện thoại:  028.38202964

   Email: dangmsu.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Võ Phước Nguyện                 Điện thoại:  028.38204940

   Email: vpnguyen.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Phạm Văn Công                     Điện thoại:  028.38204940

   Email:  pvcong.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Đỗ Thanh Vân                      Điện thoại: 028.38204940

   Email:  dtvan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

  +  Phó Trưởng phòng:  Ông Vũ Đình Thắng                      Điện thoại: 028.......

   Email:  vdthang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

4/ Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội            ldtlbhxh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

  +  Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Tất Năm                                 Điện thoại:  028.38202934

  Email:  ntnam.sldtbxh@tphcm.gov.vn

  +  Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Bảo Cường                    Điện thoại:  028.38295900

  Email:  nbcuong.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

5/ Phòng Người có công                                                ncc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:                                                             Điện thoại:  028.38294033

   Email: 

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Võ Thị Nguyệt                         Điện thoại:  028.38292453

   Email: vtnguyet.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Huỳnh Khắc Hiếu                    Điện thoại:  028.38294033

   Email:  hkhieu.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Trung Nhân               Điện thoại:  028.38292453

   Email:  ntnhan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

6/ Phòng Bảo trợ xã hội                                   btxh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thành Phụng                             Điện thoại:  028.38292491

   Email:  ntphung.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Phạm Thị Bạch Hường                    Điện thoại:  028.38231757

   Email:  ptbhuong.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Võ Minh Hoàng                            Điện thoại:  028.38204202

   Email:  vmhoang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

7/ Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới          bvcstebdg.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:  Bà Trần Thị Kim Thanh                                 Điện thoại:  028.38207865

   Email:  ttkthanh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Chung Hùng Bang                           Điện thoại:  028.38225842

   Email:   chbang.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Văn Tính                             Điện thoại:  028.38225842

   Email:   nvtinh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

8/  Phòng Việc làm - An toàn Lao động                   vlatld.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Quốc Việt                            Điện thoại:  028.38208696

   Email:   nqviet.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Ông Mai Hoài Nhân                            Điện thoại:  028.38292472

   Email:   mhnhan.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Huỳnh Thị Ngọc Bích                        Điện thoại:  028.38292472

   Email:   htnbich.sldtbxh@tphcm.gov.vn

   +  Phó Trưởng phòng:  Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh                       Điện thoại:  028.38222409

    Email:  ntnanh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

9/ Thanh tra Sở                    thanhtra.sldtbxh@tphcm.gov.vn

(Trụ sở làm việc ở 664 và 668 Điện Biên phủ, phường 11, quận 10)

   +  Chánh Thanh tra:  Ông Nguyễn Thành Lâm                         Điện thoại:  028.38292253

   Email:  ntlam.sldtbxh@tphcm.gov.vn;

   +  Phó Chánh Thanh tra:  Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục                 Điện thoại: 

   Email: nvhthuc.sldtbxh@tphcm.gov.vn

 

Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn