danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
16499517
dịch vụ công trực tuyến cấp 2

Thủ tục chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân (12/10/2016 08:37)

Ban hành kèm theo Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động _ Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại Thành phố.

Các tin khác:
Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (12/10/2016 08:35)
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (12/10/2016 08:28)
Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (12/10/2016 08:27)
Thủ tục Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (12/10/2016 08:07)
Thủ tục Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật (12/10/2016 07:54)
Thủ tục Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật (12/10/2016 07:53)
Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý (12/10/2016 07:51)
Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý (12/10/2016 07:50)
Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý (12/10/2016 07:48)
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn