danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
14930036

Tin nổi bật
Tin thông báo
Mời tham dự Hội nghị tập huấn (miễn phí) về Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 và Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có thông báo triển khai tổ chức hội nghị tập huấn (miễn phí) về Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 và Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Cụ thể:


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Treo cờ Tổ quốc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp
  Tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học tập và làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức – Khóa I
Tin lao động
Triển khai thực hiện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, cơ sở giáo dục mầm non tại Việt Nam

Ngày 18/05/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 11905/KH-SLĐTBXH-VL về triển khai thực hiện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, cơ sở giáo dục mầm non tại Việt Nam .


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Quy chế tổ chức và hoạt động của Hòa giải viên lao động
  Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2016
Tin đào tạo nghề
Triển khai công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề và báo cáo tình hình thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2016

Ngày 16/06/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 14559/SLĐTBXH-DN về Triển khai công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề và báo cáo tình hình thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2016.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Tổ chức “Hội diễn văn nghệ học sinh, sinh viên” các cơ sở dạy nghề toàn quốc năm 2016
  Xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016
Tin bảo hộ lao động
Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 23/02/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 3504/SLĐTBXH-ATLĐ về hướng dẫn Tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn – vệ sinh lao động cả năm 2015
  Khen thưởng công tác an toàn – vệ sinh lao động năm 2015
thông tin tuyên truyền

 

Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn