danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
16327136

Tin nổi bật
Tin thông báo
Bổ nhiệm Bà Huỳnh Lê Như Trang giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở

Ngày 20/01/2017, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Quyết định số 162/QĐ-SLĐTBXH-TC v/v bổ nhiệm Bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông báo tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức năm 2017
  Thông báo treo cờ tổ quốc và nghỉ Tết Âm lịch 2017
Tin lao động
Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2016

Ngày 06/02/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2384/SLĐTBXH-LĐ v/v Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2016.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Ngày 01/01/2017: Thực hiện phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể
  12/12/2016: Thông tư hướng dẫn mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực
Tin đào tạo nghề
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Quyết định số 1775/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Triển khai thực hiện Thông tư số 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
  Báo cáo phục vụ rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố
Tin bảo hộ lao động
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/02/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2685/SLĐTBXH-TCCB về Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
  Tổ chức khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016
thông tin tuyên truyền

 

Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn