danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
16140928

Tin nổi bật
Tin thông báo
Thông báo tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC NĂM 2017.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông báo treo cờ tổ quốc và nghỉ Tết Âm lịch 2017
  Thông báo nhu cầu tuyển dụng vị trí việc làm nhân viên bảo vệ Cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tin lao động
Ngày 01/01/2017: Thực hiện phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể

Ngày 09/12/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND về phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  12/12/2016: Thông tư hướng dẫn mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực
  Thực hiện Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Tin đào tạo nghề
Triển khai thực hiện Thông tư số 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày 28/12/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 32132/SLĐTBXH-DN về triển khai thực hiện Thông tư số 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Báo cáo phục vụ rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố
  Lồng ghép giáo dục SKSS/SKTD/HIV vào Chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Tin bảo hộ lao động
Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 13/12/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 30912/SLĐTBHX-ATLĐ về thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Tổ chức khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016
  Tiếp tục triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động và các Nghị định, Thông tư liên quan
thông tin tuyên truyền

 

Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn