danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
20973577

Tin nổi bật
Tin thông báo
Thông báo về chuyển trụ sở làm việc

Kể từ ngày 25/03/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chuyển trụ sở làm việc về địa chỉ mới: số 15/11 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi Tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng thời hạn (Kỳ 1 - Năm 2019)
  Ban hành các Quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo Đề án ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Tin lao động
Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2018

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 3385/SLĐTBXH-LĐ v/v Hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2018.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
  Báo cáo tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết năm 2019
Tin đào tạo nghề
Triển khai thực hiện Quyết định 4721/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ngày 05/11/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 29847/SLĐTBXH-GDNN về việc triển khai thực hiện Quyết định 4721/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Ban hành bổ sung Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2018
  Đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp
Tin bảo hộ lao động
Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 06 tháng 03 năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 5716/SLĐTBXH-VLATLĐ về triển khai thực hiện Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Triển khai quy định về hỗ trợ huấn luyện từ Quỹ Bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  Công bố các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
tuyên truyền


Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn