Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 31 Đường 13, Kp 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn