danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
21712403
tin an toàn lao động, vệ sinh lao động

Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (11/3/2019 08:41)

Ngày 06 tháng 03 năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 5716/SLĐTBXH-VLATLĐ về triển khai thực hiện Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.Triển khai quy định về hỗ trợ huấn luyện từ Quỹ Bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (4/3/2019 15:18)

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 4596/SLĐTBXH-VL-ATLĐ về triển khai quy định về hỗ trợ huấn luyện từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN.Công bố các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (11/1/2019 14:08)

Ngày 09/10/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiBáo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2018 (15/6/2018 12:34)

Ngày 14 tháng 06 năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố đã ban hành Công văn số 15109/SLĐTBXH-VL-ATLĐ về Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2018.15109Tình hình tai nạn lao động cả năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (20/3/2018 12:31)

Ngày 19/03/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã ban hành Thông báo số 600/TB-SLĐTBXH-VL-ATLĐ v/v tình hình tai nạn lao động cả năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhTriển khai hỗ trợ huấn luyện AT-VSLĐ từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN (5/3/2018 09:00)

Ngày 02/03/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 4793/SLĐTBXH-VL-ATLĐ v/v Triển khai hỗ trợ huấn luyện AT-VSLĐ từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN.Triển khai xét, đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 (18/12/2017 13:42)

Ngày 15/12/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 32445/SLĐTBXH-VL-ATLĐ v/v tổ chức khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017.Tăng cường công tác AT-VSLĐ, tổng hợp, báo cáo tai nạn lao động, công tác AT-VSLĐ (20/11/2017 08:37)

Ngày 17/11/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 29906/SLĐTBXH-VL-ATLĐ về việc tăng cường công tác AT-VSLĐ, tổng hợp, báo cáo tai nạn lao động, công tác AT-VSLĐ.Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 về tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng. (13/6/2017 08:18)

Ngày 12/06/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 14134/SLĐTBXH-ATLĐ về báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 về tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh (15/2/2017 15:21)

Ngày 13/02/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2685/SLĐTBXH-TCCB về Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tin khác:
Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (14/12/2016 09:38)
Tổ chức khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016 (9/12/2016 08:41)
Tiếp tục triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động và các Nghị định, Thông tư liên quan (29/11/2016 09:30)
Các tổ chức hoạt động dịch vụ Kiểm định kỹ thuật an toàn và Huấn luyện An toàn - vệ sinh lao động (22/11/2016 16:40)
Thực hiện báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng. (17/11/2016 09:22)
Quy chế thi đua khen thưởng của Hội đồng Bảo hộ lao động Thành phố Hồ Chí Minh (12/9/2016 14:08)
Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo nội dung Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2016 (26/8/2016 15:43)
Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh (24/2/2016 14:33)
Thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn – vệ sinh lao động cả năm 2015 (9/12/2015 10:35)
Khen thưởng công tác an toàn – vệ sinh lao động năm 2015 (9/12/2015 09:12)
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn