danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
16671703
tin an toàn lao động, vệ sinh lao động

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh (15/2/2017 15:21)

Ngày 13/02/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2685/SLĐTBXH-TCCB về Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh.Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (14/12/2016 09:38)

Ngày 13/12/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 30912/SLĐTBHX-ATLĐ về thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.Tổ chức khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016 (9/12/2016 08:41)

Ngày 08/12/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 30296/SLĐTBXH-ATLĐ v/v tổ chức khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016.Tiếp tục triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động và các Nghị định, Thông tư liên quan (29/11/2016 09:30)

Ngày 28/11/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 29356/SLĐTBXH-ATLĐ về tiếp tục triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động và các Nghị định, Thông tư liên quan.Các tổ chức hoạt động dịch vụ Kiểm định kỹ thuật an toàn và Huấn luyện An toàn - vệ sinh lao động (22/11/2016 16:40)

Tính đến 10/11/2016: Các tổ chức hoạt động dịch vụ Kiểm định kỹ thuật an toàn và Huấn luyện An toàn - vệ sinh lao động.Thực hiện báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng. (17/11/2016 09:22)

Ngày 16/11/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 28709/SLĐTBXH-ATLĐ về Thực hiện báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.Quy chế thi đua khen thưởng của Hội đồng Bảo hộ lao động Thành phố Hồ Chí Minh (12/9/2016 14:08)

Ngày 12/09/2016, Hội đồng Bảo hộ lao động Thành phố Hồ Chí minh đã ban hành Quyết định số 22962/QĐ-HĐBHLĐ Về ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Hội đồng Bảo hộ lao động Thành phố Hồ Chí Minh.Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo nội dung Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2016 (26/8/2016 15:43)

Ngày 24/08/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 21334/KH-SLĐTBXH về hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn thành phố tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo nội dung Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2016.Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh (24/2/2016 14:33)

Ngày 23/02/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 3504/SLĐTBXH-ATLĐ về hướng dẫn Tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.Thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn – vệ sinh lao động cả năm 2015 (9/12/2015 10:35)

Ngày 08/12/2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 26435/SLĐTBXH-ATLĐ về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn – vệ sinh lao động cả năm 2015.

Các tin khác:
Khen thưởng công tác an toàn – vệ sinh lao động năm 2015 (9/12/2015 09:12)
Thực hiện Báo cáo tai nạn lao động và công tác an toàn - vệ sinh lao động năm 2015 (17/11/2015 15:02)
Kế hoạch công tác của Hội đồng Bảo hộ lao động Thành phố Quý 4-2015 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2016 (5/10/2015 16:22)
Kiện toàn nhân sự, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bảo hộ lao động Thành phố Hồ Chí Minh (7/7/2015 16:20)
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực An toàn lao động, vệ sinh lao động (2/7/2015 16:07)
Bị tai nạn lao động giảm từ 5% sức khỏe, được bồi thường từ 1,5 tháng lương (9/2/2015 15:52)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện. (6/1/2015 15:32)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân. (6/1/2015 15:31)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống cáp treo vận chuyển người. (6/1/2015 15:28)
Báo cáo Tai nạn Lao động và công tác An toàn – Vệ sinh Lao động cả năm 2014 (9/12/2014 14:27)
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn