danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
20951976
tin an toàn lao động, vệ sinh lao động
Các tổ chức hoạt động dịch vụ Kiểm định kỹ thuật an toàn và Huấn luyện An toàn - vệ sinh lao động

Tính đến 10/11/2016: Các tổ chức hoạt động dịch vụ Kiểm định kỹ thuật an toàn và Huấn luyện An toàn - vệ sinh lao động.

Danh sách các tổ chức hoạt động dch v

Kim đnh K thut an toàn lao động

và Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

-------------------------------

1.    Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực II (CISR2)

thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Địa chỉ :           Lầu 6, Citilight Tower, 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại        :           (08). 38.275.301 – 38.275.302 – 38.275.303 

Fax                  :           (08). 38.275.300

Email               :           info@kiemdinh.vn

Website           :           www.kiemdinh.vn

Đại diện           :           Nguyễn Bá Hiệt

Hồ sơ năng lực:

1.    Giấy chứng nhận kiểm định         :           01/GCN-KĐ;

Thời hạn chứng nhận kiểm định        :           02/6/2014 – 02/6/2017

Phạm vi kiểm định                              :           1 – 24.

2.    Giấy chứng nhận huấn luyện       :           10/2014/GCN; Cục An toàn Lao động

Thời hạn chứng nhận huấn luyện:     21/4/2014 – 21/4/2019

Phạm vi huấn luyện                :           Nhóm 1, 2, 3, 4.

3.    Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy: 

Số 203/QĐ-ATLĐ ngày 08/11/2013 do Cục An toàn Lao động – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp.

Thời hạn Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy:

08/11/2013 – 08/11/2016

Phạm vi chứng nhận: Nồi hơi, bình chịu áp lực, thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, băng tải chở người.

4.    Giấy Chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận: 1826/TĐC-HCHQ ngày 01/11/2013 do Tổng Cục Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ cấp.

5.    Giấy Chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm:  80/TĐC-HCHQ ngày 19/01/2015 do Tổng Cục Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ cấp.

6.    Giấy Chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường: 1867/TĐC-ĐL ngày 02/10/2014 do Tổng Cục Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ cấp.

Quyết định chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường: 2171/TĐC-ĐL ngày 21/11/2014 do Tổng Cục Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ cấp.

7.    Kiểm tra chất lượng hàng hóa các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:

Thiết bị áp lực, thiết bị nâng hạ và thang máy.

8.    Giám định kỹ thuật thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:

Dấu nghiệp vụ Mã số 41 000063 – theo công văn chấp thuận số 8626/TB-SCT của Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh;

Chứng chỉ công nhận VIAS 017: Công nhận đủ năng lực giám định phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 (TCVN ISO/IEC 17020:2012);

Chứng chỉ công nhận VILAS 553: Công nhận đủ năng lực thử nghiệm, hiệu chuẩn phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

 

2.    Chi nhánh Công ty CP Kiểm định Kỹ thuật, An toàn và Tư vấn Xây dựng – INCOSAF (Bộ Xây dựng)

Địa chỉ :           Lầu 4 - 14 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3

                                    Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại        :           (08) 38.439.864(08) 38.439.864(08) 62.728.894(08) 62.728.894

Fax                  :           (08) 38.468.407

Email               :           sg@incosaf.com.vn

Website           :           Incosafsg.com.vn

Đại diện           :           Vũ Thu Trang

Hồ sơ năng lực:

1.    Giấy chứng nhận kiểm định         :           03/GCN-KĐ

Thời hạn CN kiểm định                      :           30/6/2014 - 30/6/2017

Phạm vi kiểm định                              :           1 – 24

2.    Giấy chứng nhận huấn luyện:      19/2014/GCN

Thời hạn CN huấn luyện                    :           23/5/2014 - 23/5/2019

Phạm vi huấn luyện                :           Nhóm   1, 2, 3, 4.

3.    Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy:  202/QĐ-ATLĐ 

Từ ngày 30/3/2015 đến 30/3/2018

Phạm vi: Thiết bị nâng, nồi hơi, bình chịu áp lực, thang máy, thang cuốn, băng tải chở người.

4.    Giám định kỹ thuật thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động: 1170/QĐ-LĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

3.    Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An toàn Lao động TP.HCM

(Trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh)

Địa chỉ :           153A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh,

Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại        :           (08) 38.402.699 – 35.140.223 – 38.996.164 – 35.144.476

Fax                  :           (08) 35.140.223 – 38.402.699 – 35.147.787

Email               :           ttkd­hl@yahoo.com.vn ; huanluyen@huanluyenantoan.com

Website           :           huanluyenantoan.com hoặc kiemdinhtphcm.com

Đại diện           :           Nguyễn Ngọc Hải

Hồ sơ năng lực:

1.    Giấy chứng nhận kiểm định                     :           05/GCN-KĐ

Thời hạn chứng nhận kiểm định                    :           15/8/2014 – 15/8/2017

Phạm vi kiểm định                                          :           1 – 25

2.    Giấy CN huấn luyện Nhóm 1,4    :           01/2014/GCN

Thời hạn CN huấn luyện Nhóm 1,4   :           19/6/2014 – 19/6/2019

3.    Giấy CN huấn luyện Nhóm 2,3    :           06/2014/GCN

Thời hạn CN huấn luyện Nhóm 2,3   :           2014 – 2019

Phạm vi huấn luyện                            :           Nhóm 1, 2, 3, 4.

4.    Đào tạo nghề                                            :           09/2002/GCNDN – LĐTBXH;

Ngày cấp 19/6/2002.

5.    Quan trắc môi trường lao động    :           5424/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

6.    Quyết định chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy: 5931/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp.   

Phạm vi chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy:   Nồi hơi, bình chịu áp lực, thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, băng tải chở người.

7.    Kiểm tra chất lượng hàng hóa các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động          :       12/2007/QĐ-BLĐTBXH; ngày 08/5/2007 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thời hạn Quyết định kiểm tra chất lượng hàng hóa  :   08/5/2007 – 08/5/2010

Phạm vi:      Thiết bị áp lực, thiết bị nâng hạ và thang máy, thang cuốn.

8.    Quyết định chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường       :      1853/QĐ-TĐC ngày 03/12/2015 do Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp.

Thời hạn quyết định                :           Từ  03/12/2015 đến 03/12/2020

Phạm vi kiểm định, hiệu chuẩn          :           Áp kế lò xo; (0 – 400 bar)

 

4.    Công ty TNHH MTV Kiểm định Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam – PV EIC (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

Địa chỉ :           1 – 5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng       :           Lầu 18A Tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu,

phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại        :           (08)  39.115.471 – 39.115.472

Fax                  :           (08) 39.115.545

Email               :           luonghb@pvtsr.vn

Website           :           www.pvtsr.vn

Đại diện           :           Nguyễn Thanh Tùng

Hồ sơ năng lực:

1.    Giấy chứng nhận kiểm định         :           06/GCN-KĐ

Thời hạn chứng nhận kiểm định        :           22/8/2014 – 22/8/2017

Phạm vi kiểm định                              :           1 – 21

2.    Quan trắc môi trường lao động    :           VIMCERTS 010

Thời hạn chứng nhận quan trắc MT:       13/8/2014 – 13/8/2017

do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cấp.

3.    Kiểm định kết cấu hạ tầng cảng biển:      406/CHHVN-QLKCHTCB

ngày 12 tháng 02 năm 2014 do Cục Hàng hải Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải cấp;

Phạm vi kiểm định kết cấu hạ tầng cảng biển:    đến công trình cấp II

 

 

5.    Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II (SITES II)

(Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp – Trực thuộc Bộ Công thương)

Trụ sở chính:  12 (Lầu 2) Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại        :           (08) 38.217.385 - 08.38.217.427 - 08.38.217.371

Fax                  :           (08) 38.217.511

Website           :           kiemdinh.com.vn

Email               :           info@kiemdinh.com.vn; phungtrinh@kiemdinh.com.vn

Cơ sở 2           :           86 – 92 Đường số 6, Phường 4, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại        :           08.22.406.683 - 08.22.406.684 - 08.62.711.343

Fax                  :           08.38.268.597

Đại diện           :           Trịnh Đình Phùng

Hồ sơ năng lực:

1.    Giấy chứng nhận kiểm định                     :           11/GCN-KĐ

Thời hạn CN kiểm định                :           08/10/2014 – 08/10/2017

Phạm vi kiểm định                                    :           1 – 23

2.    Giấy chứng nhận huấn luyện                   :           14/2014/GCN

Thời hạn CN huấn luyện              :           16/5/2014 – 16/5/2019

Phạm vi huấn luyện                                  :           Nhóm 1, 2, 3, 4.

3.    Giấy chứng nhận dạy nghề                      :           19/2008/GCNDN - LĐTBXH

Thời hạn CN dạy nghề                 :           Lâu dài;

Phạm vi dạy nghề                         :           Vận hành nồi hơi; thiết bị nâng;

4.    Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy:  6308/QĐ-BCT

ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Phạm vi chứng nhận: Danh mục các sản phẩm hàng hóa Nhóm 2

Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

5.    Kiểm tra chất lượng hàng hóa các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động: Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, thiết bị phòng nổ;

6.    Giám định kỹ thuật thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

7.    Giấy Chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận: 2605/TĐC-HCHQ ngày 29/12/2015 do Tổng Cục Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ cấp.

8.    Giấy Chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm:  2604/TĐC-HCHQ ngày 29/12/2015 do Tổng Cục Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ cấp.

9.     Giấy chứng nhận số 00382/15CN.SS Công nhận Cơ sở cung cấp dịch vụ VR LAB 58;

10.   Chứng chỉ công nhận VILAS 726: Công nhận đủ năng lực thử nghiệm, hiệu chuẩn phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

 

6.    Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol

Địa chỉ :           Số 54 phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du,

quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Cơ sở 2           :            115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại        :            (08) 3932 0400 - 0987.165.589 – 0945.464.0470945.464.047

Fax                  :           (08) 393 21 300

Email               :            chnam@vnce.vn; pctuan@vnce.vn

Website           :           www.kiemdinhvinacontrol.com

Đại diện           :           Đỗ Thịnh Thắng

Hồ sơ năng lực:

1.    Giấy chứng nhận kiểm định         :           18/GCN-KĐ

Thời hạn CN kiểm định                      :           30/10/2014 – 30/10/2017

Phạm vi kiểm định                              :           1 – 21

2.    Giấy chứng nhận huấn luyện       :           59/2014/GCN

Thời hạn CN huấn luyện                    :           11/9/2014 – 11/9/2019

Phạm vi huấn luyện                :           Nhóm 1, 2, 3, 4.

3.    Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy:  05/QĐ-ATLĐ

Thời hạn CN hợp chuẩn, hợp quy:    22/01/2014 – 22/01/2017

Phạm vi chứng nhận: thiết bị nâng, nồi hơi và bình chịu áp; thang máy điện, thiết bị điện cầm tay; bộ lọc bụi.

 

7.    Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

     Quality Assurance and Testing Center 3 (QUATEST3)

Địa chỉ :           49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh.

Khu thí nghiệm:           7 Đường số 1, Khu CN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại        :           (08) 38.294.274 – 822.212.797

Fax                  :           (08) 38.293.012

Email               :            info@quatest3.com.vn; nv-qt@quatest3.com.vn

Website           :           www.quatest3.com.vn

Đại diện           :           Hoàng Lâm

Hồ sơ năng lực:

1.    Giấy chứng nhận kiểm định                     :           44/GCN-KĐ

Thời hạn CN kiểm định                                  :           24/4/2015 – 24/4/2019

Phạm vi kiểm định                                          :           1 – 22

2.    Giấy CN huấn luyện Nhóm 1,4    :           13/2015/GCN

Thời hạn CN huấn luyện Nhóm 1,4   :           31/8/2015 – 15/8/2020

Phạm vi huấn luyện                            :           Nhóm 1, 4.

3.    Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy: 

Số 06/QĐ-ATLĐ ngày 26/01/2014 do Cục An toàn Lao động – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp.

Thời hạn Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy:

26/01/2014 – 26/01/2017

Phạm vi chứng nhận: Nồi hơi, bình chịu áp lực; Thiết bị nâng; Thang máy điện; Máy hàn điện; Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ; Thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi; Bộ lọc dùng trong bán mặt nạ và mặt nạ phòng độc; Mũ an toàn công nghiệp.

4.    Kiểm tra chất lượng hàng hóa các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:

Hàng hóa Nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công thương.

9.    Giám định kỹ thuật thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:

Thiết bị áp lực, thiết bị nâng.

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn