danh bạ menuliên kết web
Số lượt truy cập
20416597
tin an toàn lao động, vệ sinh lao động
Tổ chức khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016

Ngày 08/12/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 30296/SLĐTBXH-ATLĐ v/v tổ chức khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố đề nghị Sở, Ngành thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Ủy ban nhân các quận, huyện, Ban quản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Tổng công ty, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai xét, đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong phạm vi quản lý có thành tích xuất sắc về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016 như sau:

1. Hướng dẫn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động lập hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2016.

 

2. Tổ chức đánh giá và xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đạt các tiêu chuẩn khen thưởng theo Thông tư số 30/2014/TT-LĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thành tích làm căn cứ để xem xét khen thưởng hàng năm dựa trên kết quả của các năm trước liền kề với năm xét tặng theo tiêu chuẩn như sau:

2.1. Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Cờ thi đua xuất sắc được xét tặng cho tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (AT, VSLĐ - PCCN) và đạt các tiêu chuẩn xét khen theo khoản 2 Điều 14 Thông tư số 30/2014/TT-LĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2.2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

       Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được xét tặng cho cá nhân, tập thể có 03 năm liên tục trở lên gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác AT, VSLĐ - PCCN và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 38 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và Điều  23 Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ.

2.3. Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

 

Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được xét tặng cho cá nhân, tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác AT, VSLĐ - PCCN và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, điều 22 Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.4. Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động hoặc Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được xét tặng cho cá nhân, tập thể đạt các tiêu chuẩn theo khoản 4 Điều 4 Quy chế thi đua khen thưởng của Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố ban hành kèm Quyết định số 22962/QĐ-HĐ.BHLĐ ngày 12 tháng 9 năm 2016.

 

3. Tuyến trình khen thưởng:

Cấp nào quản lý về tổ chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Cấp nào phát động phong trào thi đua thì cấp đó lựa chọn các cá nhân, tập thể xuất sắc để tặng thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng.

Đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý trực tiếp (Tập đoàn, tổng công ty, Ủy ban nhân dân quận, huyện) để xem xét, xác nhận thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng và gửi hồ sơ về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố.

 

4. Thủ tục, hồ sơ và quy trình xét khen thưởng

Thủ tục, hồ sơ và quy trình xét khen thưởng đối với các hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được thực hiện theo Chương III Quy chế thi đua khen thưởng của Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố ban hành kèm Quyết định số 22962/QĐ-HĐ.BHLĐ ngày 12 tháng 9 năm 2016. Trong đó, mẫu báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể theo mẫu số 07 hoặc 08 ban hành kèm theo Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 17/4/2012 của Chính phủ.

Đơn vị, doanh nghiệp có thể tham khảo các văn bản liên quan trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh - http://www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn/ , mục “Tin bảo hộ lao động”.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng và biểu mẫu đính kèm gửi về Phòng An toàn lao động - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố (Địa chỉ: 159 Pasteur, phường 6, quận 3 – Email: nvhong.sldtbxh@tphcm.gov.vn hoặc hong.atld.hcm@gmail.com), trước ngày 10/01/2017.

 

Những hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ không xem xét đề nghị khen thưởng.

Mọi chi tiết liên quan, đề nghị liên hệ ông Nguyễn Văn Hồng - Chuyên viên Phòng An toàn lao động - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 38292472, di động: 0903668847)./.

Công văn số 30296/SLĐTBXH-ATLĐbiểu mẫu.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày
Hình ảnh hoạt động
logo đơn vị


Trang chủ I Giới thiệu I Góp ý I Tin tức I Chính sách pháp luật I Hướng dẫn thủ tục 
© Bản quyền trang Web: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Pasteur, Quận 3. Tel: (84-08) 3829 1302, Fax: (84-08) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn